Будівництво

Етапи екологічних вишукувань

Етапи екологічних вишукувань
Екологічні вишукування – одна з різновидів інженерно-геодезичного обстеження території на підготовчому етапі будівельних робіт. Проводяться вони при комплексній розробці проекту і як окремий захід для виконання техзавдання замовника.

Інженерно-екологічні вишукування дозволяють об'єктивно оцінити існуючі умови природного середовища та визначити можливі негативні наслідки впливу техногенного фактора.

За підсумками проведених досліджень формується екологічне обгрунтування зазначеної в техзавданні діяльності на досліджуваній місцевості. Проведення інженерно-екологічних вишукувань потрібно для забезпечення екобезпеки населення, континентального шельфу і будівель.

Інженерно-екологічне обстеження


Екологічні вишукування включають декілька етапів:

✔ Підготовчий. Перед початком обстеження місцевості проводять збір і аналіз зроблених раніше звітів та архівних матеріалів, визначають час, необхідний для проведення повноцінного обстеження поточних характеристик, і закладають кошторис на його виконання.

✔ Польовий етап включає збір проб ґрунтів і вод, дослідження повітряного середовища та аналіз відібраного матеріалу в лабораторії. За отриманими результатами виконують таблиці та схеми для складання остаточного звіту.

✔ Заключний камеральний етап передбачає обробку всіх зібраних даних і складання детального документа в установленому правилами порядку. Звіт містить висновки про стан грунту, води і повітря на досліджуваній місцевості. У документі також прогнозуються можливі наслідки впливу будівель, об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище і наводиться план заходів, що дозволяють зменшити або не допустити шкідливий вплив.

При складанні проекту виробництва робіт враховують термін давності проведеного обстеження, результатів лабораторного аналізу взятих проб і досліджень. Для проходження експертизи потрібно, щоб час проведення інженерно-екологічних вишукувань було не більше 5 років на момент подачі документів.

Для окремих видів лабораторних аналізів встановлено більш жорсткий термін, наприклад, мікробіологічних аналізів і дослідження донних відкладень - 2 та 3 роки відповідно. Комплексне обстеження території, при якому складається кілька різних звітів на основі відібраного матеріалу, дозволяє значно зменшити вартість проектної документації.Варто прочитати

Обговорення теми: Етапи екологічних вишукувань

Ваш коментар: