Інженерні системи

Лічильники електроенергії

Лічильники електроенергії
Споживана певним домоволодінням або квартирою електроенергія враховується лічильниками електроенергії, встановлюються в певних електропроектом приміщення місцях: всередині приміщення або зовні – у зовнішніх щитах обліку.


До розрахунковим, або як їх ще називають, комерційних засобів обліку пред'являється ряд вимог, сформульованих у Правилах пристрою електроустановок (ПУЕ) і в Правилах користування електроенергією для населення (ПКЕЕ). Одним з критеріїв придатності електролічильника до установки є його клас точності позначається на табличці (паспорті) в окружності. За класами точності лічильники поділяють за такими коефіцієнтами: 2,5 (старі індукційні лічильники), 2,0 і 1. Клас точності визначає, наскільки правильно враховується електроенергія приладом.

Розрядність лічильника – це число знаків до коми. Саме ці свідчення приймаються до уваги при розрахунках за електроенергію побутовими споживачами (населенням). Цифри після коми опускаються.

Періодично електролічильники мають проходити госповерку, тобто лабораторне обслуговування, в ході якого встановлюється, чи відповідає клас точності приладу вказаним у паспорті, наскільки зношені рухомі деталі в лічильнику (якщо такі є), і чи придатний даний прилад до подальшої експлуатації. Після проведення лабораторних досліджень корпус лічильника опечатується пломбами організації-госповерителя, на яких зазвичай вказується рік і квартал, у якому прилад проходив повірку. Міжповірочний інтервал залежить від типу лічильника: для індукційних («дискових») однофазних приладів він становить вісім років, для трифазних такого ж типу – чотири роки. Електронні прилади обліку повіряються не частіше, ніж раз на вісім років – міжповірочний інтервал для кожного типу лічильника встановлюється індивідуально.

Існує єдиний Державний реєстр, в якому перераховані дозволені до застосування типи лічильників для комерційного обліку електроенергії.

Всі електротехнічні роботи по обслуговуванню ланцюгів обліку, а також перевірка цілісності пломб на лічильнику і в їхніх ланцюгах, виконуються представниками спеціалізованих організацій у присутності споживача електроенергії, або уповноваженої на те ним особи. У разі виявлення неправильної роботи лічильника (недооблік електроенергії, або завищення показань), про це складається двосторонній документ скріплюється підписами зацікавлених сторін. Після цього обсяг спожитої електроенергії перераховують згідно з спеціальними методиками, відштовхуючись від дати попередньої перевірки і нехтуючи показаннями приладу обліку.

На табличці лічильника обов'язково вказують його тип, клас точності, силу струму, на яку він призначений і клас захисту від напруги. Крім цього, з допомогою спецсимволов позначають, в яких ланцюгах він може працювати (двох-, трьох – або чотирипровідних), повинен бути встановлений прилад строго вертикально, і т. д. і т. п.

Згідно ПУЕ, електролічильник повинен встановлюватися в легкодоступних місцях на висоті 140-170 см. Для забезпечення безпеки під час проведення електромонтажних робіт по заміні лічильника або перевірки роботи схеми обліку, до приладу обліку має бути встановлено вступне отключающее пристрій, клеми якого повинні бути закриті та опломбовані.

Відповідальність за неправильну роботу електролічильника та збереження пломб споживач несе тільки в тому випадку, якщо прилад обліку встановлений безпосередньо в житловому приміщенні, тобто квартирі.Варто прочитати

Обговорення теми: Лічильники електроенергії

Ваш коментар: